Moje certyfikaty i dyplomy
Moje certyfikaty i dyplomy

Certyfikat Specjalisty
Medycyny Stylu Życia 2020

Moje certyfikaty i dyplomy

Kurs Medycyny Stylu Życia 2020

Moje certyfikaty i dyplomy

Kurs Mindfulness 2021

Kurs Mindfulness 2020

Moje certyfikaty i dyplomy

Dyplpm doktorski 2016

Dyplom magisterski 2009